معرفي مرکز دوره هـاي تخصصي
اين مرکز که با هدف برگزاري دوره هاي تخصصي مورد نياز صنايع، شرکت ها، دانشگاه ها و ادارات تاسيس شده است، از سال 84 تا 89 با نام مرکز عملي و کاربردي فعاليت ميکرد که در ابتداي سال 89 ، به نام مرکز دوره هاي تخصصي تغيير نام يافت . هم اکنون اين مرکز با ارائه بيش از چهل دوره تخصصي براي اکثر رشته هاي تحصيلي به بهترين، مجهزترين و بزرگترين مراکز از اين نوع در سطح استان قزوين تبديل شده است.
تاسيس هفت آزمايشگاه تخصصي به منظور برگزاري سمينار هاي آموزشي صنعتي، افزايش چشمگير دانش پژوهان در ماه هاي اخير، افزايش تعداد و تنوع دوره هاي تخصصي و نيز بالا رفتن هر روزه سطوح آموزش خبر از موفقيت هاي چشمگير حال و آينده مي دهد.
اخذ نمايندگي هاي انحصاري شرکت هاي بزرگ FESTO وRWTUV آلمان و نيزETS آمريکا و برگزاري فشرده سمينارهاي آموزشي اين شرکت ها با ارائه مدرک بين المللي فقط گوشه اي از تلاشهاي انجام شده در اين مرکز مي باشد.
اينک ديگر صرف برگزاري دوره هاي آموزشي دغدغه مرکز نبوده بلکه تبديل شدن به بزرگترين مرکز آموزش و پژوهش هاي تخصصي در سطح خاورميانه هدف بعدي مي باشد.
 اين مرکز حرکتي بسيار سريع براي مطرح شدن در سطح بين الملل را آغاز نموده است که تاسيس اولين مرکز FACT شرکت فستو آلمان در خاورميانه، به اين منظور مي باشد.
آخرین اخبار